Lagere school

Vanaf 6 jaar

Een jong gemotiveerd en ervaren team zorgt voor de algemene leer- en de totale persoonlijkheidsontwikkeling van uw kind(eren) door:

  • Vlotte overgang van de kleuterschool naar de lagere school.
  • Aandacht voor een nauwe opvolging van alle leerlingen
  • Stimuleren van leergierigheid en leerplezier
  • Werkvormen die samenwerken stimuleren
  • Aandacht voor betrokkenheid en welbevinden van de kinderen
  • Stimuleren van zelfvertrouwen van de leerlingen
  • Stimuleren van gezonde levenshouding
  • Respect bijbrengen voor de natuur, wat zeker lukt op ons groene domein
  • Een verzorgd taalgebruik bijbrengen

Dagindeling

07u00 - 08u40 opvang
08u40 - 10u20 les
10u20 - 10u35 speeltijd
10u35 - 12u15 les
12u15 - 13u30 middagpauze
13u30 - 14u20 les
14u20 - 14u35 speeltijd
14u35 - 15u25 les
15u25 - 18u00 opvang

In de voormiddag wordt er vooral Nederlands en wiskunde gegeven. In de namiddag veelal wereldoriëntatie en muzische vakken.

Twee lesuren per week is er hoekenwerk in de klas.

Twee lesuren per week krijgen de leerlingen levensbeschouwing, deze lessen worden gegeven door aparte vakleerkrachten.

Net zoals in de kleuterschool gebruiken wij ons groen domein maar al te graag. Er worden bij mooi weer lessen gegeven buiten, gewerkt in de moestuin,… maar ook wanneer het kouder is bvb. in de herfst, dan wordt er een soort oven gemaakt om kastanjes te poffen, …