Lagere school

Vanaf 6 jaar

Een jong gemotiveerd en ervaren team zorgt voor de algemene leer- en de totale persoonlijkheidsontwikkeling van uw kind(eren) door:

  • Vlotte overgang van de kleuterschool naar de lagere school
  • Aandacht voor een nauwe opvolging van alle leerlingen
  • Stimuleren van leergierigheid en leerplezier
  • Werkvormen die samenwerken stimuleren
  • Opvoeding tot mondige, beleefde leerlingen met respect voor andermans mening
  • Stimuleren van het zelfvertrouwen van de leerlingen
  • Aandacht voor betrokkenheid en welbevinden van de leerlingen
  • Stimuleren van een gezonde levenshouding
  • Respect bijbrengen voor de natuur

Dagindeling

07u00 - 08u40 opvang
08u40 - 10u20 les
10u20 - 10u35 speeltijd
10u35 - 12u15 les
12u15 - 13u30 middagpauze
13u30 - 14u20 les
14u20 - 14u35 speeltijd
14u35 - 15u25 les
15u25 - 18u00 opvang