Informatie

Klik op onderstaande linken voor meer informatie over de school en haar werking:

Raadpleeg ons schoolreglement.

Nuttige wenken

  • De omgangstaal in onze school is uitsluitend het Nederlands.
  • Gelieve steeds vooraf en schriftelijk te verwittigen als uw kind niet op de eerder gemelde wijze door de eerder gemelde personen van school wordt afgehaald.
  • Indien uw kind medicijnen moet nemen, dient duidelijk de dosis te worden vermeld op een door u ondertekend briefje.
  • Voor de veiligheid van uw kinderen, sluit altijd de toegangspoort.
  • Wij snoepen niet op school. Elke dag is het fruitdag.