Informatie

Klik op onderstaande linken voor meer informatie over de school en haar werking:

Raadpleeg ons schoolreglement.

Nuttige info

  • De omgangstaal in onze school is uitsluitend het NEDERLANDS.
  • Gelieve steeds vooraf en schriftelijk te verwittigen als uw kind niet op de eerder gemelde wijze door de eerder gemelde personen van school wordt afgehaald.
  • Indien uw kind medicijnen moet nemen, dient u een briefje van de dokter te hebben.
  • Voor de veiligheid van uw kinderen, sluit altijd de toegangspoort.
  • Wij snoepen niet op school. Elke dag is het fruitdag. We drinken water of melk
  • Wij zijn een afvalvrije school. Water komt mee in herbruikbare drinkfles, boterhammen in een brooddoos zonder aluminium of plastic folie en koekjes in een koekendoosje, ook zonder verpakking.
  • Wij zijn een MOS-school (voor meer info over wat dat inhoudt: https://www.mosvlaanderen.be )
  • Verjaardagen vieren we graag. Dat kan door te trakteren met een simpele cake, of koekjes, een waterijsje en eventueel aparte sapjes, maar is zeker en vast geen verplichting. Snoepzakjes laten we niet toe, gelieve daar rekening mee te houden.
  • Er zijn twee ingangspoorten onze school. Die aan de Van Overbekelaan en die aan de Lowetstraat. De ingang van het kinderdagverblijf mag enkel gebruikt worden door leerlingen die een broer of zus hebben in het kinderdagverblijf. Indien uw kind later komt vanwege bvb. een doktersafspraak of uitzonderlijk door een file op weg naar school, is dit ook mogelijk. Maar in alle andere gevallen, zorgt u dat uw kind tijdig via de juiste ingang de school betreedt.