Kinderdagverblijf Ukkepuk

Vanaf 3 weken tot 3 jaar

Een professioneel team, bekwaam en toegewijd dat permanent wordt bijgeschoold, zorgt voor de opvang van de kinderen. Dit team bestaat uit:

 • Kinderverzorgsters die vertrouwenspersonen zijn voor het kind en zijn ouders.
 • Een verpleegster die verantwoordelijk is voor het medisch toezicht, de gezonde voeding en de dagelijkse begeleiding van de kinderverzorgsters.
 • Een arts die verantwoordelijk is voor de preventieve gezondheidszorg.
 • Een kinderpsychologe, die meewerkt aan de bijscholing van het personeel.
 • Een diëtiste die tweemaal per jaar zal toezien op de samenstelling van het menu.
 • Een regentes lichamelijke opvoeding zal de kinderverzorgsters individueel helpen om op een speelse en creatieve manier het kind in zijn ontwikkeling te volgen en te stimuleren.
 • Onderhoudspersoneel dat verantwoordelijk is voor het dagelijkse onderhoud van het kinderdagverblijf.

Dagindeling

Openingsuren: 7:15u - 18:15u

Baby's en kruipers

 • Onthaal
 • Bij de baby's wordt zo snel mogelijk het ritme van het kind gevolgd.
 • Afhalen door de ouders: uitwisselen van informatie

Peuters

 • Onthaal: verwelkomen van het kind
 • Soep, melk en koek
 • Spelprogramma: binnen of buiten, alleen, in kleine groepjes of met de hele groep
 • Middagmaal rond 11 uur
 • Dutje: naar de behoefte van het kind
 • 4-uurtje
 • Spelprogramma
 • Afhalen door de ouders: uitwisselen van informatie