Kinderdagverblijf Ukkepuk

Vanaf 3 weken tot 3 jaar

Een professioneel team, bekwaam en toegewijd dat permanent wordt bijgeschoold, zorgt voor de opvang van de kinderen. Dit team bestaat uit:

 • Kinderverzorgsters die vertrouwenspersonen zijn voor het kind en zijn ouders.
 • Een leidinggevende die verantwoordelijk is voor het pedagogisch en kwaliteitsvol toezicht, de gezonde voeding en de dagelijkse begeleiding van de kindbegeleidsters.
 • Onderhoudspersoneel dat verantwoordelijk is voor het dagelijks onderhoud van het kinderdagverblijf.

Dagindeling

Openingsuren: 7:15u - 18:15u

Baby's en kruipers

 • Onthaal
 • Bij de baby’s wordt zo veel mogelijk het ritme van het kind gevolgd zowel voor het eten als voor de slaapmomenten.
 • Afhalen door de ouders: uitwisselen van informatie

Peuters

 • Onthaal: verwelkomen van het kind en vrij spel.
 • Als iedereen er is, wordt er opgeruimd en is er ochtendgymnastiek.
 • Soepmoment: het kindje van de dag mag de slabben uitdelen.
 • Toiletmoment: op het potje voor de grote peuters, propere luiers voor de kleinere peuters en vrij spel.
 • Onthaalmoment met Pino.
 • Begeleide activiteit en speelhoek.
 • Middagmaal rond 11 uur met opnieuw kleine taakjes voor het kindje van de dag.
 • Toiletmoment: op het potje voor de grote peuters, propere luiers voor de kleinere peuters en vrij spel.
 • ZEN-momentje of TIK TAK.
 • Dutje: naar de behoefte van het kind met toezicht in de slaapzaal.
 • Opnieuw een toiletmoment waarna er gespeeld wordt in hoeken.
 • Begeleide activiteit.
 • GEZOND 3-uurtje.
 • Vrij spel in de speelhoeken.
 • Toiletmoment en opfrissen.
 • Afhalen door de ouders: uitwisselen van informatie (peuters die langer blijven, krijgen nog een lekker vijf-uurtje).