Kleuterschool

Vanaf 2,5 jaar

Een team van kleuterleidsters zorgt ervoor dat het onderwijsaanbod wordt afgestemd op de ontwikkelingsbehoeften en de mogelijkheden van de kleuters.
Hun taak bestaat erin kleuters te begeleiden zodat zij zelfstandig leren werken. Dit gebeurt door:

 • Integratie tussen het kinderdagverblijf en de onthaalklas
 • Positieve steun, liefde en aandacht te geven
 • Te werken aan zelfredzaamheid en structuur
 • Te werken rond gevoelens en sociaal inzicht
 • Te werken aan motorische vaardigheden
 • Expressie- en verwerkingsmogelijkheden te creëren
 • Structuur en veiligheid te bieden
 • Ontwikkelen van communicatieve vaardigheden
 • Te werken aan ruimte/tijdstructurering
 • Te leren omgaan met het begrip respect
 • Samen te werken met ouders en gespecialiseerde diensten

Dagindeling

07u00 - 08u40 opvang
08u40 - 10u20 gezamenlijke activiteiten: ontvangst, kalenders, waarnemingen, taalactiviteit, muzikale activiteit , … fruitmoment
10u20 - 10u35 speeltijd
10u35 - 12u15 gedifferentieerde activiteiten: manipulatiespelen, creatieve activiteit, opvoedende spelen, constructie spelen, …
12u15 - 13u30 eten en middagpauze (slaapmoment voor de peuters)
13u30 - 14u35 gedifferentieerde activiteiten: manipulatiespelen, creatieve activiteit, opvoedende spelen, constructie spelen, … koekmoment
14u35 - 15u25 gezamenlijke activiteiten en afsluiting van de dag
15u25 - 18u00 opvang