Kleuterschool

Vanaf 2,5 jaar

Een team van kleuterleidsters zorgt ervoor dat het onderwijsaanbod wordt afgestemd op de ontwikkelingsbehoeften en de mogelijkheden van de kleuters.
Hun taak bestaat erin kleuters te begeleiden zodat zij zelfstandig leren werken. Dit gebeurt door:

 • Integratie Kinderdagverblijf - Eerste kleuterklas
 • Postitieve steun en aandacht te geven
 • Te werken aan zelfredzaamheid en structuur
 • Te werken rond gevoelens en sociaal inzicht
 • Te werken aan motorische vaardigheden
 • Expressie- en verwerkingsmogelijkheden te creëren
 • Structuur te bieden
 • Ontwikkelen van communicatievaardigheden
 • Te werken aan ruimte/tijdstructurering
 • Te leren omgaan met het begrip respect
 • Samen te werken met ouders en gespecialiseerde diensten

Dagindeling

07u00 - 08u40 opvang
08u40 - 10u20 gezamelijke activieiten: ontvangst, kalenders waarnemingen, taalactiviteit, muzikale opvoeding, psychomotorische activiteit
10u20 - 10u35 speeltijd
10u35 - 12u15 gedifferentieerde activiteiten: manipulatiespelen, creatieve activiteit, opvoedende spelen, constructiespelen, nabootsingsspelen
12u15 - 13u30 middagpauze
13u30 - 14u20 gedifferentieerde activiteiten: manipulatiespelen, creatieve activiteit, opvoedende spelen, constructiespelen, nabootsingsspelen
14u20 - 14u35 speeltijd
14u35 - 15u25 gezamelijke activiteiten: muziek, taalactiviteit
15u25 - 18u00 opvang