Schoolraad

De schoolraad, het inspiratieorgaan bij uitstek van onze school, is belast met het geven van advies over het beleid en beheer van de onderwijsinstelling waarvoor zij is opgericht.

De raad is zo samengesteld dat er een evenwichtige samenwerking mogelijk is tussen de school en haar personeel enerzijdes en de ouders anderzijds.

hebt u voorstellen die de werking van de school ten goede komen? Aarzel dan niet de schoolraad of één van zijn leden te contacteren!

Wie zijn wij?

  • 3 leden werden rechtstreeks verkozen door de ouders.
  • 3 leden werden rechtstreeks verkozen door de leerkrachten.
  • 2 leden werden gecoöpteerd door de rechtstreekse verkozenen
  • De directeur.

Om de 4 jaar wordt een nieuwe Schoolraad verkozen.