C.L.B. (Centrum voor leerlingenbegeleiding)

Onze school behoort tot het werkgebied van het C.L.B. van het Gemeenschapsonderwijs te Brussel. Het centrum voor leerlingenbegeleiding staat in voor de medische opvolging van de leerlingen en de studiebegeleiding.

Elk jaar brengen de volgende klassen een bezoek aan het CLB of komt het CLB naar de school voor een medisch onderzoek/vaccinatie: 1 KK, 2 KK, 1L, 4L, 6L.

Met vragen over uw kinderen kan u steeds terecht op het C.L.B.:

  • Studiekeuze
  • Moeilijkheden met het volgen van school
  • Preventieve gezondheidszorg, vaccinaties
  • Gedrag op school en thuis

U zult de CLB-medewerkers ook regelmatig op school zien bij activiteiten waarbij de leerlingenbegeleiding aan de orde is en waarbij gewerkt wordt aan het verbeteren van het gesprek tussen leerlingen onderling en het gesprek tussen leerlingen en leerkrachten, directie en schoolomgeving.

Het C.L.B. verzekerkt de discretie en de dienstverlening is gratis.

De CLB-medewerkers zijn bereikbaar op het volgende contactadres:

GO! CLB Brussel
Technologiestraat 1
1082 Sint-Agatha-Berchem
02/479 25 05 (tel)
www.clbbrussel.be