Directie

Het team van kinderverzorgsters, de verpleegsters, de toezichters, de leerkrachten, de zorgcoördinator, het onderhoudspersoneel, de administratieve hulp en de directie dankt u voor de interesse die u in onze school stelt.

Het Pedagogische College (PC) heeft een schoolwerkplan opgesteld dat de basis vormt voor onze werking. Ziehier de doelstellingen die ons opvoedings-, vormings- en onderwijsaanbod bepalen:

Basisschool T'Overbeek is een school van de Vlaamse Gemeenschap, daarom dragen wij de waarden en het pedagogisch project van het GO! uit, gebaseerd op de 7 pijlers. Meer informatie hieromtrent kan u vinden op www.g-o.be.

In onze school streven we naar maximale en gelijke onderwijskansen voor al onze leerlingen, waarbij de totale persoonlijkheidsontwikkeling van onze kinderen centraal staat.

Met ons pedagogische project willen we de kinderen opvoeden tot leergierige, verantwoordelijk jongeren die uitgroeien tot kritische burgers en die klaar zijn voor de maatschappij van morgen.

Onze troeven zijn een kleine school midden in een groene omgeving waar iedereen elkaar kent en waar het fijn is om naar school te gaan.

Voor meer inlichtingen kan u contact opnemen met ons.

Vriendelijke groeten,
Lydia D'hont - Directeur